Privacy Statement

Verzamelen van gegevens

In het kader van de Privacywetgeving (AVG) informeren wij u hoe St. Barbara R.K. Begraafplaats en Crematorium (kortweg St.Barbara) omgaat met verwerking van persoonsgegevens.

Voor het verzorgen van onze dienstverlening en aanbieden van onze diensten verzamelt en verwerkt St. Barbara uitsluitend gegevens die wij hiervoor nodig hebben. Dit kunnen ook uw persoonsgegevens zijn.

Wij ontvangen gegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Dit geldt ook wanneer u ons benadert via het contactformulier op deze website, per e-mail, telefonisch contact opneemt, via een uitvaartverzorger of persoonlijk op het kantoor van St. Barbara een vraag stelt.

Verwerking van gegevens

Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.
Dit betekent onder andere dat:

  • Wij vermelden voor welke doeleinden wij gegevens verwerken. Dit doen wij door middel van dit privacy statement.
  • Wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen gegevens die nodig zijn voor onze legitieme doeleinden of gerechtvaardigd belang.
  • Wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en passende beveiligingsmaatregelen tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang te nemen om deze gegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht deze gegevens verwerken.
  • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen gebruiken wij voor het verzorgen van de gevraagde dienstverlening. Dit betreft o.a. het uitgeven/verlengen van een graf, verzorgen van de uitvaart, asbestemming, afhandelen van betalingen, het informeren over wijzigingen en het geven van allerlei informatie over de dienstverlening van St. Barbara.
Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om contact met u te hebben per post, via e-mail, telefoon of social media.
Het delen van uw persoonsgegevens met derden wordt alleen gedaan als een overeenkomst dit vraagt of wij hiermee voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren van gegevens

St. Barbara bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om u van dienst te kunnen zijn. Hier stemt u mee in zodra u aan ons gegevens verstrekt.
De persoonsgegevens blijven ook bewaard als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Inzien persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u te allen tijde, bij voorkeur schriftelijk, contact opnemen met ons via

St. Barbara R.K. Begraafplaats en Crematorium
Prinsesselaan 2
3583 GZ  Utrecht
030 – 251 56 15
info@begraafplaats-stbarbara.nl

Om misbruik te voorkomen vragen wij u vragen zich te legitimeren en/of een kopie van uw legitimatie bij te voegen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.