Nieuws

Veel belangstelling voor Allerzielenprogramma

Een kleine vijfhonderd mensen namen op zondag 2 november deel aan het Allerzielenprogramma. Op Allerzielen, de dag dat de Rooms-Katholieke Kerk de overledenen herdenkt, was er om 10.00 uur in de kapel van begraafplaats een eucharistieviering met als celebrant kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht.

De mis trok veel belangstelling: zo'n 160 mensen woonden de viering bij. Na afloop kregen de misgangers een lichtje mee voor een te bezoeken graf. De kardinaal zegende de graven van de bisschoppen en ook van Utrechtse priesters die op St. Barbara hun laatste rustplaats hebben gevonden (foto). Aansluitend werd in de ontvangkamers koffie en thee aangeboden Om 17.00 uur kwamen ruim driehonderd belangstellenden af op de bijeenkomst in de kapel met muziek, teksten en licht, geleid door Gerard Kruis en Paul Brenninkmeijer, beiden pastoraal werkzaam in het aartsbisdom Utrecht. De muzikale omlijsting werd verzorgd door zangeres Els van Wayenburg, begeleid door organist André Telderman. Bij het verlaten van de kapel werden lichtjes uitgereikt voor een lichtwandeling naar het algemeen monument op de begraafplaats. De hoofdpaden waren sfeervol met fakkels verlicht. Een groot aantal deelnemers kwam na afloop naar de ontvangkamers voor ontmoeting met koffie en thee.

Geplaatst: 03-11-2014