Nieuws

Restauratie altaar kapel

Het neogotische altaar in de kapel van de begraafplaats moet dringend gerestaureerd worden. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd het overgenomen van de Utrechtse Catharinakathedraal en kreeg een plaats in de apsis van het rijksmonumentale gebouw, waar het als blikvanger fungeert (foto).

Het bestuur van de begraafplaats wil dit in slechte staat verkerende pronkstuk in oude luister herstellen. Daarvoor is een restaurateur aangetrokken die van juli tot december aan het werk gaat. De kosten voor restauratie zijn erg hoog. Tot nu toe hebben het KF Hein Fonds, de Van Baaren Stichting, de Gravin van Bylandt Stichting, het Prins Bernard Cultuurfonds, het Hendrik Muller Fonds en het Elise Mathilde Fonds zich bereid getoond de restauratie financieel te ondersteunen. Daarnaast zijn er donaties ontvangen van het aartsbisdom Utrecht, de Utrechtse Martinusparochie en uit een legaat. Hiermee is de financiering echter nog niet rond. Als u de restauratie van het altaar wilt steunen, wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen met de directie van de begraafplaats via directie@begraafplaats-stbarbara.nl.

Geplaatst: 30-06-2022