Nieuws

Renovatie entreelaan

Mede door de droogte van de afgelopen twee zomers zijn vijf al zieke eiken aan het begin van de entreelaan hard achteruit gegaan. Hierdoor kunnen ze een gevaar gaan vormen (vallende takken, risico van breuk, enz.) voor bezoekers van de begraafplaats. Daarom moest helaas worden besloten om ze te laten kappen.

Er komen nieuwe bomen voor terug, waarbij de voorkeur is uitgegaan naar een soort met hoge biodiversiteitswaarde. Dat is onderdeel van de eerste fase van een renovatie van de laan tot aan de ontvangkamers, waarbij ook de bestrating wordt aangepast. Hierdoor verbetert de rijroute voor uitvaartstoeten en ontstaat een groter plantvak voor de nieuwe bomen. Tevens vindt een herinrichting plaats van de fietsenstalling bij de entree en de ernaast gelegen parkeervakken voor auto’s. De vijf eiken worden op 8 en 9 maart gekapt. Op deze dagen zal de begraafplaats zeer beperkt toegankelijk zijn. Heeft u vragen en/of opmerkingen over het bovenstaande, neem dan contact met ons op.

Geplaatst: 04-03-2021