Stemlocatie Verkiezingen -->

20-11-2023

Op woensdag 22 november a.s. is St. Barbara opnieuw stemlocatie. Dit keer voor de landelijke verkiezingen 2023.

Lees meer

Lichtjesavond 2023 -->

07-11-2023

Op zondag 17 december a.s. vindt de Utrechtse Lichtjesavond plaats.
 

Lees meer

Allerzielenviering -->

03-11-2023

Op 2 november jl. vond de Allerzielenviering plaats met als celebrant kardinaal W.J. Eijk.

Lees meer

Bouw crematorium en renovatie poortgebouw -->

13-06-2023

Op 19 juni wordt gestart met de realisatie van een kleinschalige crematiefaciliteit op de begraafplaats. De vergunningen voor de bouw van het 'Barbara crematorium' zijn inmiddels verleend.

Lees meer

Gerestaureerd altaar kapel ingezegend -->

06-06-2023

Hulpbisschop Ted Hoogenboom van het aartsbisdom Utrecht heeft op 5 juni het gerestaureerde hoogaltaar van de begraafplaatskapel ingezegend. Hij verving de Utrechtse aartsbisschop kardinaal Wim Eijk die was verhinderd.

Lees meer

Inzegening altaar kapel -->

03-05-2023

Het hoogaltaar van de kapel op de begraafplaats is het afgelopen jaar gerestaureerd en wordt op 5 juni door kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht ingezegend. Dat gebeurt tijdens de maandelijkse mis van 10.00 uur tot 11.00 uur.

Lees meer