Nieuws

Na corona weer drukbezochte Allerzielenviering

Op 2 november, de dag dat de katholieke kerk de overledenen herdenkt, was er om 10.00 uur in de kapel een drukbezochte eucharistieviering met als celebrant kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht.

De Utrechtse pastoor Hans Boogers concelebreerde. Vanwege corona waren er in 2020 en 2021 geen openbare vieringen met Allerzielen, waar steeds veel belangstelling voor bestond. Kardinaal Eijk zegende de afgelopen twee jaar wel met wijwater de graven van de bisschoppen en ook van Utrechtse priesters die op St. Barbara hun laatste rustplaats hebben gevonden. Dat deed hij nu ook weer (foto). Na afloop van de viering kregen de misgangers een lichtje mee voor een te bezoeken graf. In de ontvangkamers werd koffie en thee aangeboden.

Geplaatst: 03-11-2022