Nieuws

Kardinaal Eijk zegent grafsteen voorganger

Kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft op 2 september de grafsteen gezegend van zijn voorganger kardinaal Ad Simonis. Het was die dag precies een jaar geleden dat hij overleed.

Kardinaal Simonis werd 10 september 2020 begraven op St. Barbara naast de kapel waar ook andere overleden aartsbisschoppen ter aarde besteld zijn. Aanwezig bij de plechtigheid waren familieleden en vrienden van kardinaal Simonis en onder anderen de Rotterdamse bisschop Hans van den Hende, voorzitter van de bisschoppenconferentie, bisschop Gerard de Korte van ’s-Hertogenbosch, oud-hulpbisschop van Utrecht, en de hulpbisschoppen Ted Hoogenboom en Herman Woorts van het aartsbisdom (foto: Ramon Mangold).

Op de grafsteen staat het wapen van kardinaal Simonis met zijn wapenspreuk 'Opdat zij U kennen'. Kardinaal Eijk zei hierover : "Deze wapenspreuk is ontleend aan Joh. 17,3, 'En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God'." Hij memoreerde in dit verband de standvastigheid van zijn voorganger: "Onverdroten ging hij door met de verkondiging van de ware God, die Christus ons heeft geopenbaard. Hij deed dat in eenvoudige catechetische, zeer gewaardeerde preken tijdens vormselvieringen, opdat de vormelingen en andere aanwezigen de ware God zouden kennen. Zijn wapenspreuk maakte hij ook waar in zijn talrijke preken, in de voorbereiding waarvan hij de nodige tijd stak en waarin zijn kennis van de exegese dikwijls doorklonk. Ook zijn talrijke pastorale brieven hadden tot doel dat mensen de ware God zouden kennen."

Geplaatst: 06-09-2021