Nieuws

Inzegening altaar kapel

Het hoogaltaar van de kapel op de begraafplaats is het afgelopen jaar gerestaureerd en wordt op 5 juni door kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht ingezegend. Dat gebeurt tijdens de maandelijkse mis van 10.00 uur tot 11.00 uur.

Friedrich Wilhelm Mengelberg heeft het altaar in 1876 vervaardigd. Na afloop is er gelegenheid het van dichtbij te bewonderen en wordt in de Willibrord ontvangkamer aangeklede koffie/thee aangeboden. Restaurateur Miko Vasques Dias zal aanwezig zijn en geeft graag uitleg over de door hem verrichte werkzaamheden. Erfgoedspecialist Pia Verhoeven, consulent kunstzaken van het aartsbisdom Utrecht, kan vanuit kunsthistorisch perspectief een toelichting geven. Wie de inzegening en de aansluitende bijeenkomst wil bijwonen kan zich aanmelden via e-mail: info@begraafplaats-stbarbara.nl.

​De restauratie is mede mogelijk gemaakt door: Prins Bernhard Cultuurfonds, Hendrik Muller Fonds, Aartsbisdom Utrecht, Van Baaren Stichting, Stichting Elize Mathilde Fonds, Gravin van Bylandt Stichting, K.F. Hein Fonds.

Geplaatst: 03-05-2023