Nieuws

Bouw crematorium en renovatie poortgebouw

Op 19 juni wordt gestart met de realisatie van een kleinschalige crematiefaciliteit op de begraafplaats. De vergunningen voor de bouw van het 'Barbara crematorium' zijn inmiddels verleend.

Het gebouw ligt aan de rand van de Waterlinieweg. Naar verwachting is het crematorium begin 2024 gereed. Bijgaande impressiefoto geeft een indruk van de nieuwe faciliteit. 

Vanaf 1 september ondergaat het poortgebouw bij de entree van de begraafplaats een grondige renovatie. De aula wordt in de oude staat teruggebracht en er komt meer kantoorruimte. De werkzaamheden zullen naar verwachting in het voorjaar van 2024 zijn afgerond.

Voor beide projecten geldt dat er maatregelen worden getroffen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Geplaatst: 13-06-2023