Nieuws

Allerzielenprogramma trekt veel publiek

Het Allerzielenprogramma van de begraafplaats trok zoals ieder jaar veel publieke belangstelling. Op 28 oktober vond om 17.00 uur in de kapel een bijeenkomst plaats met muziek, teksten en licht.

De muzikale omlijsting was in handen van Alfred Sturkenboom, tenor, en Paul Buis, fluit. Ruim tweehonderd belangstellenden waren op de bijeenkomst afgekomen. Bij het verlaten van de kapel werden lichtjes uitgereikt voor een wandeling naar het algemeen monument op de begraafplaats.

Op 2 november, de dag dat de katholieke kerk de overledenen herdenkt, was er om 10.00 uur in de kapel een eucharistieviering met als celebrant kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht. De Utrechtse pastoor Hans Boogers concelebreerde. Aan de viering namen 170 mensen deel. Na afloop kregen de misgangers een lichtje mee voor een te bezoeken graf. De kardinaal zegende met wijwater de graven van de bisschoppen en ook van Utrechtse priesters die op St. Barbara hun laatste rustplaats hebben gevonden (foto). Evenals na afloop van de bijeenkomst op 28 oktober werd ter afsluiting in de ontvangkamers koffie en thee aangeboden. Kardinaal Eijk vierde voor de zesde achtereenvolgende keer op Allerzielen de eucharistie in de kapel van St. Barbara.

Geplaatst: 05-11-2018