Nieuws

Allerzielenprogramma trekt ook dit jaar veel publiek

Het Allerzielenprogramma van de begraafplaats trok zoals ieder jaar veel publieke belangstelling. Dit ondanks het regenachtige weer.

Op 2 november, de dag dat de katholieke kerk de overledenen herdenkt, was er om 10.00 uur in de kapel een eucharistieviering met als celebrant kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht. De Utrechtse pastoor Hans Boogers concelebreerde. Aan de viering namen 150 mensen deel. Na afloop kregen de misgangers een lichtje mee voor een te bezoeken graf. De kardinaal zegende met wijwater de graven van de bisschoppen en ook van Utrechtse priesters die op St. Barbara hun laatste rustplaats hebben gevonden (foto). Na afloop van de viering werd in de ontvangkamers koffie en thee aangeboden. Kardinaal Eijk vierde voor de zevende achtereenvolgende keer op Allerzielen de eucharistie in de kapel van St. Barbara.

Op 3 november vond om 17.00 uur in de kapel een bijeenkomst plaats met muziek, teksten en licht. Hieraan werkten werken mee: Meike Hettinga, sopraan, Marcel Duijs, pianist en Dorothé Cras, declamatie. Ruim 175 belangstellenden waren er op afgekomen. Bij het verlaten van de kapel werden lichtjes uitgereikt voor een wandeling naar het algemeen monument op de begraafplaats. Na afloop werd in de ontvangkamers koffie en thee aangeboden.

Geplaatst: 05-11-2019