St. Barbara biedt de mogelijkheid om een internetpagina in te richten met korte tekstjes en foto's die de herinnering aan een overledene levend houden. Dit ‘virtuele graf’ is een gratis service van de begraafplaats voor een rechthebbende (persoon aan wie het recht op een graf is verleend). Een rechthebbende kan zich registreren voor de aanmaak van een virtueel graf door het betreffende graf te zoeken (‘Graven zoeken’), te klikken op naam van de overledene en vervolgens op ‘Beheer virtueel graf’. Virtuele graven zijn voor iedereen zichtbaar. Het bestuur van de begraafplaats gaat er van uit dat rechthebbenden bij de inrichting van de gedenkpagina's de grenzen van de betamelijkheid niet overschrijden. Het is enkel een rechthebbende of een persoon die namens een rechthebbende optreedt toegestaan een virtueel graf in te richten. De gegevens van iemand die een virtueel graf heeft geclaimd, worden door de begraafplaats gecontroleerd. In uitzonderlijke gevallen kunnen pagina's worden verwijderd.

N.B. Met ingang van 1 juli 2020 is het niet meer mogelijk een virtueel graf aan te maken. Nabestaanden die reeds een virtueel graf aangemaakt hebben, kunnen dit nog wel tot nader order blijven beheren.

Recente graven