Voor wie?

De begraafplaats is in principe bestemd voor katholieken die een binding hebben of hadden met een parochie uit de stad Utrecht en omstreken. Ook niet-katholieken kunnen op de begraafplaats worden begraven.

Graven en asbestemming

Aan de lanen liggen overwegend familiegraven. Deze zogenaamde zand- en keldergraven zijn bestemd voor twee personen uit één familie en hebben een duur van ten minste twintig jaar en ten hoogste vijftig jaar. De duur ervan kan telkens met tien jaar worden verlengd (zie voor specificaties het reglement van de begraafplaats dat hieronder is te downloaden). Een speciale plaats is ingeruimd voor de kindergraven, bestemd voor kinderen tot twaalf jaar. Dit ‘kinderhof’ bevindt zich rechts achter de kapel. Kindergraven worden uitgegeven voor de duur van tien jaar en kunnen telkens met eenzelfde termijn worden verlengd. Aan de zuidkant van het kerkhof zijn algemene graven gesitueerd. Deze zandgraven zijn ook bestemd voor twee personen, maar van verschillende families. De duur van deze graven is vijftien jaar en kan niet worden verlengd. In de urnenhof tegenover het kantoor van de begraafplaats kunnen bussen met de as van gecremeerde overleden worden begraven. De hof bestaat uit keldertjes die elk plaats bieden aan twee asbussen. Urnengraven worden uitgegeven voor de duur van tien jaar, waarna verlenging mogelijk is. Ook is het mogelijk om op de begraafplaats as van een overledene uit te laten strooien. Daarvoor is naast de ontvangruimtes een strooiveld aangelegd.